Content Mediation
   Bemiddeling bij conflicten


Wat is mediation?

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten.

De mediator is hierbij de neutrale partij. Hij/zij begeleidt de onderhandelingen.

De mediator helpt de partijen om gezamenlijk tot een oplossing van het conflict te komen.

Mediation is maatwerk. Elke situatie is weer anders. 

Daarom kiezen we niet voor een standaard methode.

We gebruiken vaak verschillende vormen van mediation en coaching door elkaar, afhankelijk van de situatie. 

Hierbij ligt de nadruk vaak op de wijze van communiceren, omdat hier in de meeste gevallen veel te winnen is.